چگونه در امتحان ریاضی 20 بگیریم + روش خواندن ریاضی برای امتحان

خانم در بخشی از سخنان خود می گوید این یاداشت امتحانی بهترین چیز زندگیم است.من فکر می کنم تنها چیزی که برگه امتحانی مرا خاص کرده است همان یاداشت نادرستی بوده است که به برگه امتحانیم الصاق کرده بودم.از زمانی که این یاداشت را روی تویتر قرار داده ام افراد مختلفی را تحت تاثیر قرار داده و واکنشهای مختلفی را در پی داشته است. با انجام دادن کارهایی که گفته شد میتوانید بهترین نتیجه را در امتحان ریاضی خود کسب کرده و همچنین درک عمیقی از مباحث ریاضی پیدا کنید.

در قسمت آزمونهای طبقهبندی شده، شمارههای 1 و 2 فصل به فصل طبقهبندی شدهاند، به همین خاطر شما به سادگی میتوانید بعد از مطالعهی هر فصل از درسنامه، تعدادی از پرسشها را ارزیابی کنید. فقط نام مرا به خاطر داشته باشید شاید روزگاری گذرتان به گالری پورتریت ملی بیفتد و نام مرا زیر نقاشی در انجا مشاهده نمایید و با خود بگویید اهان! شاید از نظر شما ریاضی درسی سنگین باشد اما لازم است به شما یادآور شویم که هر درسی ویژگیهای خود را دارد.

چون وقتی برای تقلب در امتحان به استاد 1 بار هزینه پرداخت می کنند، اگر از کلاس های تدریس خصوصی ریاضی استفاده نمایند لازم خواهد شد حداقل 5 جلسه کلاس داشته باشند تا درس را یاد بگیرند و در نتیجه درآمد استاد از آن شاگرد 5 برابر خواهد شد. زکی محمدعلی. نگرش دانش آموزان به درس ریاضی و رابطه آن با اضطراب امتحان (مورد: دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان).

اما دختر ۱۵ ساله سر جلسه امتحان ریاضی ورقه ای را به برگه امتحانی خود چسباند که تصحیح گر امتحانات را به واکنش واداشت.خانم “ماریون داولینگ”روز امتحان ریاضی به هیچ کدام از سولات پاسخ نداد. این سخنان تصحیح گر ریاضی را به فکر فرو برد.او برگه را جداگانه بایگانی نمود.پس از گذشت ۲۰ سال از ان ماجرا معلم در تکاپوی یافتن دانش اموز افتاد تا ببیند چکاره شده است.به همین خاطر برگه امتحانی و یاداشتش را برایش پست کرد. به خاطر اینکه چیزی برای نمره دادن وجود ندارد! مثل مفهوم ضریب و معادله درجه دو که تقریباً در متوسطه دوم همه جا دیده میشود و کاربرد زیادی در این مقطع برای دانشآموزان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید