وینستون و مارلبرو ساخت ایران به بازار میآید / حذف ارز دولتی

مدل میکس وینستون ۲۹ هزار تومان قیمت دارد و وینستون عقابی هم ۲۸ هزار تومان، اما گرانترین مدل وینستون، مدل ایکساستایل محسوب میشود که در سوپرمارکتها ۳۰ هزار تومان قیمت دارد و در برخی از دکهها ۳۵ هزار تومان هم فروخته میشود. حالا اینکه آنها همه را روی هم میریزند و جنس را جور میکنند، سیگار هما، ویژه، اشتود بهمن و آزادی را با هم قاطی میکنند و به دست مردم میدهند، ربطی به دخانیات و دولت ندارد، این مسائلی است که در محلات، در داخل تعاونیهایی که معمولا در کنار مساجد به وجود آمده، وجود دارد و معمولا هم صلاح را حتما اینجوری میبینند که عمل کنند.

در ضمن سیگار بهمن که ۸۵ریال است میبینیم به ۴۰تومان، به ۵۰تومان در بازار فروش میرود و در ضمن از همه بدتر، سینههای افراد سیگاری، فرودگاه بینالمللی دود شده، یعنی به یک طرزی توزیع میکنند که از سیگار ویژه میدهند تا سیگار بهمن. بعد از انقلاب، توزیع سیگار در تهران از آن بخش خصوصی که یک شرکت انحصاری و وابسته بود، بیرون کشیده شد و از طریق ۲۴۰ عامل فروش بخش خصوصی و ۹۰۰مغازهدار این توزیع شروع شد. بعضی از برادرها هم ایشان را میشناسند و حتی آن موقع تاییدشان هم میکردند. بر این اساس شورای هماهنگی توزیع سیگار هم از کمیته صنفی اتحادیه خواربارفروش و سقطفروش تشکیل شده و براساس این نظارت میکردند.

ممکن است در ظاهر اینطور بیاید که همه جا سیگار ۴۰تومانی هست، ولی رقم، رقم ناچیزی است که عمدتا از طریق تعاونیها با همان قیمت توزیع میشود و منتها اشکال توزیع این است که انواع و اقسام سیگارها را با هم قاطی میکنند و میدهند. اینکه در جامعه سیگار چهل تومانی هست و در چشم دیده میشود، به این دلیل است که وجود خارجی آن مقدارش کم است، قیمتش بالا است وگرنه مجموع اینها را که نگاه کنیم در برابر کل توزیعی که ما در ایران داریم، آن رقم، رقم چشمگیری نیست. ۱۲میلیارد نخ آن در داخل و ۱۶میلیارد نخ آن هم از خارج وارد میشود.

در حالی که در سالهای جاری مقدار سیگاری که در ایران مصرف میشود و بهخصوص الان که یک مقداری در مبارزه با قاچاق سیگار از طریق برادران سپاه و برادران نیروی انتظامی عمل میشود، یک مقداری قاچاق سیگار کمتر شده و کل میزان توزیع سیگار توسط دخانیات سالانه حداکثر ۲۴میلیارد نخ سیگار است که ۵۰درصد آن تولید داخل و ۵۰درصد از طریق واردات سیگارهای بهمن و آزادی که در سوئیس و بلغارستان ساخته میشود وارد ایران میشود.

دیدگاهتان را بنویسید