نمونه سوال ریاضی هشتم 1400 – Heyvagroup

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی وابزارپژوهش دو قسمت داشت: 1)مقیاس نگرش به درس ریاضی که شامل 28گویه وچهارپاره مقیاس احساس لذّتمندی، انگیزش به یادگیری، اهمیت داشتنن واحساس ترس ونگرانی به درس ریاضی است؛ 2) پرسشنامه اضطراب امتحان. نگرش دانش آموزان به درس ریاضی و رابطه آن با اضطراب امتحان (مورد: دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان های شهر اصفهان). مطلب مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که از همان ابتدای ترم برای مطالعه درس ریاضی برنامه مدون و خوبی داشته باشید و به آن عمل کنید.

در طول ترم ریاضی را بخوانید تا در امتحان ریاضی موفق شوید و به هدف خودتان که گرفتن نمره 20 در این درس مهم هست برسید. مثلا این ترم هدف را روی نمره 15 قرار دهید و ترم بعد به 18 برسید و در نهایت ترم بعد از آن هم نمره بیست برای شما قابل حصول خواهد بود. مثلا بنویسید: نمره این ترم من در ریاضی 20 است.پس از آن با تلاش و پشتکار برای رسیدن به هدفتان با برنامه ریزی اقدام کنید.

پس باید مرحله به مرحله پیشرفت کنید. استفاده از کلاس های تدریس خصوصی ریاضی هم می تواند برای پیشرفت سریع و یادگیری مفهومی ریاضی بسیار مفید باشد. اشاره کرد. علاوه بر موارد گفته شد، تمرین حل کردن و بررسی متن کتاب درسی و حل مثالهای داخل آن می تواند بسیار مفید و موثر باشد. این نکته بسیار مهم است و اگر پایه ریاضی شما قوی نیست و بخواهید یک مرتبه نمره اول کلاس را بگیرید و یا در ریاضی نابغه شوید هدف شما حاصل نمی شود و نا امید خواهید شد.

این امر موجب از بین رفتن استرس می شود.13ـ هنگام آمادگی برای امتحان مسائل زیادی را حل کنید. یعنی تصویر مراحلی که می خواهید انجام دهید، در ذهن خود آورید و همچنین تصاویر ذهنی مسائل مشابه را در ذهن خود بازسازی کنید.8ـ جوابی که دارید می دهید را مرتب وارسی کنید که آیا مسیر را درست می روید یا نه.9ـ در هنگام مطالعه، تمرین ها را به صورت کتبی انجام دهید و از اینکه مسائل را ذهنی حل کنید، بپرهیزید، زیرا موجب اشتباه می شود.10ـ از اینکه در آخرین لحظه، جواب خود را تغییر دهید بپرهیزید. برای انجام این کار صورت سوال را که مشاهده کردید 10 دقیقه به خودتان فرصت بدهید و راه حلی بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید