معرفی و دانلود PDF کتاب شب امتحان ریاضی هفتم

برای موفقیت در امتحان ریاضی علاوه بر اینکه در طول ترم باید سعی کنید در کلاسهای خودتان در مدرسه و دانشگاه شرکت کنیدف اینکه شب امتحان هم خوب درس بخوانید و مطالب را خوب مرور نمائید بسیار مهم است. ریاضی یکی از مهم ترین درس ها است و اهمیت و ضرورت یادگیری آن به خصوص در این زمان که دنیا به دنبال علوم و تکنولوژی است و تسلط بر آن ها می تواند به بهتر شدن زندگی بشری کمک نماید و یادگیری و نحوه ارائه آن یادگیری خیلی مهم است.

بین رشته ها و علوم مختلف، ریاضیات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بخش مهمی از برخی علوم مانند اقتصاد، فیزیک، کامپیوتر و… به عنوان مثال، اگر میخواهد مسائل حساب را حل کند، به سرعت به جایی نخواهد رسید مگر اینکه درک خوبی از جبر و مثلثات داشته باشد. تمرین و حل نمونه سوالات ریاضی از جمله عواملی هستند که می توانند توانایی دانش آموزان را در حل مسائل ریاضی تقویت کنند. شاید خیلی از موسسات و گروههای آموزشی در حال ارائه بخشی برای حل امتحانات یا حل تمرین ریاضی باشند.

دبیری که ضمن ارائه پاسخ صحیح برای سوالات ریاضی، بتواند شیوه حل سوال را به درستی توضیح و آموزش دهد تا نکات سوال به خوبی برای دانشآموز شفاف شود. همچنین دبیران کاراتدریس در صورت نیاز شیوه حل تمرینات و نکات هر سوال را به دانشآموزان توضیح و آموزش میدهند تا دانشآموزان تنها به راه حل نهایی سوالات اکتفا نکنند. یعنی تصویر مراحلی که می خواهید انجام دهید، در ذهن خود آورید و همچنین تصاویر ذهنی مسائل مشابه را در ذهن خود بازسازی کنید.

3ـ برای سریع حل کردن مسائل ریاضی، تمرین کنید و هنگام مطالعه وقت بگیرید که یک مساله در فلان موضوع را در چند دقیقه حل می کنید. تمامی دانش آموزان با سرعت مشابه یک درس را فرا نمی گیرند و ممکن است بسیاری از دانش آموزان به دلایلی همچون عدم تمرکز و یا تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس درس، نتوانند آن طور که باید و شرایط بر تکنیک های حل مسئله مسلط شوند.

دیدگاهتان را بنویسید