لیندوز آمریکایی و قاچاق وینستون

سیگار وینستون در سال 1954 توسط شرکت دخانیات آر. وی در مورد سیاست تکنرخی شدن ارز در سال آینده گفت: برای تک نرخی شدن میتوان دو جهتگیری کرد که یکی از آنها بازگذاردن سیستم عرضه و تقاضا برای روشن شدن نرخ متوسط موزون است که این نرخ پایینتر از نرخ ارز آزاد و بالاتر از نرخ ارز دولتی است. من اضافه میکنم که اصولا برای کالاهایی که تنوع دارند و با سلیقههای مردم تماس دارند، سیستمی مثل سیستم سهمیهبندی یا کوپنبندی به دلیل پیچیدگی که در شکل توزیع آن هست چندان کارساز نیست. هماکنون لکسوس RX قیمتی برابر با 156 میلیون تومان دارد که این موضوع از گرانی 9 میلیون تومانی آن حکایت میکند.

اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم.روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

مارلبرو تاچ هم رشد قیمت خیره کنندهای در یک ماه گذشته داشته و ارزش آن ۲۵ هزار تومان بیشتر شده. پاکت کنت چهار تقریبا ۱۷ هزار تومان ارزش دارد و یک پاکت کنت میکس میتواند تا ۲۲ هزار تومان قیمت داشته باشد. انواع مختلف پاکتهای مگنا مثل اولترا، لایت و قرمز بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان قیمت دارند و هر پاکت پالمال هم ۱۲ هزار تومان به فروش میرسد. بر این اساس شورای هماهنگی توزیع سیگار هم از کمیته صنفی اتحادیه خواربارفروش و سقطفروش تشکیل شده و براساس این نظارت میکردند. ما سوالمان این است طبق آماری که خود شما دادهاید، شما آن اول که تشریف بردید آنجا ما را ناکاوت کردید که نه بر اساس معیار درست و حسابی نبوده، یعنی چه؟

ضمنا یک ماشین دیگر تولید سیگارهای فیلتردار خریداریشده که بهزودی بهرهبرداری از آن آغاز خواهد شد و کمبود میزان تولید سیگارهای فیلتردار را که باعث بازار سیاه این نوع سیگار در بازار شده است جبران خواهد کرد. هاشمی (وزیر صنایع) – چشم، نکته آخر اینکه فرمودند مدیرعامل فرار کرده، نه، مدیرعامل سابق بود که از کار برکنار شده و فرار هم ایشان نکردهاند و هستند. به گزارش همشهری آنلاین، سِر وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل، سیاستمدار، افسر ارتش و نویسندهٔ بریتانیایی بود.

دیدگاهتان را بنویسید