عمل بینی استخوانی – عوارض و قیمت عمل بینی استخوانی

کمپرس آب سرد و کمپرس آب گرم : تا ۴۸ ساعت اول جراحی قبل از دراوردن تامپون ها هر ۲ ساعت یک بار به مدت ۲۰ دقیقه از کمپرس آب سرد و در ۴۸ ساعت دوم جراحی بعد از دراوردن تامپون ها ، برای کم کردن کبودی و تورم به همان ترتیب قبل از کمپرس آب گرم استفاده شود. اما این نکته را هم باید بدانید که احتمال دستیابی به نتایج دلخواه و مطلوب هم کم میشود.

ممکن است افرادی با توجه به میزان بودجهای که در اختیار دارند جراح کم تجربهتر را انتخاب کنند. پس در انتخاب جراح مجرب و متخصص دقت زیادی داشته باشید. 6- چه مدت پس از عمل زیبایی بینی میتوانیم ورزش را شروع کنیم؟ یک متخصص جراحی زیبایی در این زمینه پس از معاینات کامل و دقیق می تواند هزینه نهایی جراحی بینی را برای بیمار خود بازگو کند. عمل زیبایی بینی تاثیر به سزایی در تعادل ویزگی های صورت دارد و به افراد کمک کند اعتماد به نفس تازه ای پیدا کنند همچنین برای اصلاح نقص های ساختاری از جمله مواردی فرد را دچار مشکلات تنفسی میشود انجام گیرد.

بعد از جراحی زیبایی بینی بیمار باید از خوابیدن به پهلو خودداری کند و به صورت طاقباز بخوابد همچنین در مواقع خواب و استراحت سر خود را بالتر از بدن قرار دهد. با این حال این عضو در وسط صورت قرار گرفته و ایراد ظاهری آن بیشتر از مابقی اعضای صورت به چشم می آید و باعث می شود زیبایی بقیه اجزای صورت دیده نشود. هزینه تجهیزات و امکانات هم میتواند در میزان هزینه عمل زیبایی بینی تأثیرگذار باشد. اما در عین حال عمل زیبایی بینی گاها عوارضی هم با خود به همراه خواهد داشت.

برخی از کلینیکها ممکن است هزینه داروهای بیهوشی را از بیمار دریافت نکنند؛ اما برخی دیگر هم این هزینهها را از مراجعهکننده درخواست میکنند. مواردی که مربوط به این هزینهها هستند در ادامه بررسی شده است. برای عمل بینی و سایر اعمال جراحی، آزمایش شمارش سلولهای خونی شامل گلبولهای سفید و قرمز که به آن cbc گفته میشود و همچنین عملکرد کلیهها و کبد، بررسی میزان انعقاد خون، بررسی سلامت اکسیژن و گاز شریانی خون از بیمار گرفته میشود. در نهایت با بررسی جنبه های مختلف این جراحی از جمله مزایا، معایب و عوارض جراحی بینی تصمیم نهایی خود را مبنی بر انجام یا عدم انجام این جراحی اتخاذ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید