سیگار دوباره گران شد؛ وینستون به ۲۲ هزار تومان رسید

با توجه به محدودیت آمریکاییها که این روزها ترکشش بخش تولید و سرمایهگذاری ایرانیها را هدف گرفته؛ این سوال مطرح میشود که چرا همچنان سیگار وینستون و کمل که متعلق به آمریکاییهاست در ایران تولید میشود؟ با توجه به مصرف بالای سیگار و قلیان در کشور سرمایهگذاران خارجی همچون ژاپن برای توسعه واحدهای صنعتی در استان زنجان ورود کردهاند. شاید این روزها با توجه به تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران و خروج برخی از سرمایهگذاران خارجی موضوع جذب سرمایههای خارجی بحث برانگیز و جای سوال و ابهام را در اذهان عمومی ایجاد کرده باشد.

برندهای مختلف سیگار از جمله وینستون، LD، سیلککات، مونت کارلو و مگنا از طریق این کارخانه تولید و به سراسر ایران توزیع میشود. وینستون، LD، سیلککات، مونت کارلو و مگنا پس از تولید در ایران، به سراسر استانها توزیع میشود. کدام برند آمریکاییها در بازار ایران تولید میشوند؟ این شرکت در سال ۲۰۰۲ شرکت تابعه خود را در ایران و بزرگترین مجتمع تولیدی کالای دخانی را در استان گیلان تاسیس کرد؛ بعد از آن نیز این واحد صنعتی برای توسعه اقدامات تولیدی خود به سمت شمال غربی ایران و در استان زنجان کوچ کرد.

البته بعد از سهم ۸۰ درصدی این دو استان نامبُرده کردستان و خراسان رضوی نیز به ترتیب هشت تا پنج درصد سرمایه خارجی را در بخشهایی همچون غذا، آشامیدنی و محصولات فابریکی (پارچه) جذب کردهاند. در اردیبهشت ماه امسال نیز توانستند مجوز راهاندازی واحد فرآوری توتون را از دستگاههای مربوطه اخذ کنند که طی پنج ماه آتی این واحد صنعتی نیز با سرمایه ریالی ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید. آن طور که به نظر میرسد طی دو سال گذشته امنیت، آرامش و بهبود فضای کسب و کار، زنجان را جزو پنج استان جذاب سرمایهگذاری خارجی قرار داده است.

در تیررس آمریکاییها قرار گرفت. درست مانند برندِ برادرش، سیگار Camel، وینستون توانست موفقیت های زیادی را پس از سال ها عرضه در بازار سیگار کسب کند. در سال ۲۰۰۲ شرکت ژاپنی JTI توانست بیشترین سهم از بازار دخانیات ایران را در دست بگیرد. این تصمیم بهانهای شد تا چرچیل، گروهی برای تأمین نفت این کشتیها تشکیل دهد که در نتیجه این گروه، ایران را بهترین کشور برای تأمین نفت مورد نیازش انتخاب کردند. هماکنون بازه قیمت سیگارهای موجود در بازار ۷۵۰۰ تا بیش از ۶۵ هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید