جراحی زیبایی بینی – مزایا، عوارض و هزینه رینوپلاستی – کلینیک هلیا

در این تکنیکها، غضروفی را که باعث میشود نوک بینی پهن و گوشتی به نظر بیاید باریک میکنند و شکل میدهند. اکثر تورم در ماه اول از بین می رود و تمام تورم باید طی یک سال یا کمتر از بین برود. استفاده از روش تزریق ژل، مانند رادییس، پرلان و آرتفیل دائمی، میتوان یک بینی با ظاهری کوتاه و پهن را به یک بینی با ظاهری هماهنگتر و کشیدهتر تبدیل کرد. در سراسر دنیا و در همه نژادها، افراد روز به روز بیشتر درصدد رفع این مشکلات و نقایص ظاهری صورتشان برمی ایند که میتوان آنها را با انجام عمل زیبایی بینی یا رینوپلاستی اصلاح کرد.

بههرحال، هر مشکلی که وجود داشته باشد، بینی جزء مرکزی در صورت است و نقش مهمی در اعتماد به نفس فرد و تعاملات او با دیگران ایفا میکند. برای ایجاد ظاهری مطلوب و متعادل در بینی، میتوان از تکنیک برش تیغه ، برش در قسمت کناره پرههای بینی یا ترکیبی از هر دوی این تکنیکها استفاده کرد. این هدف با میتوان با جابه جا کردن استخوانهایی که پل بینی را تشکیل داده و ارتفاع آن را بیشتر میکنند، حاصل خواهد شد. هدف مشترک بین اکثر بیماران، باریک کردن و بالاتر بدن پل یا استخوان پهن و کوتاه بینی میباشد.

پهنی نوک بینی، باز بودن زیاد از حد پرههای بینی یا پهن و کوتاه بودن تیغهی بینی، متداولترین علل برای نارضایتی افراد از ظاهر بینیشان هستند. سپس غضروفی که از خود بیمار گرفتهشده است را بهدقت در محل مورد نظر قرار میدهند تا ظاهر خوش فرم تر و طبیعیتری را در بینی ایجاد کنند.

برای تعداد رو به افزایش بیمارانی که به دنبال زیباسازی و خوش فرم کردن نقایص مختصر در قسمت پشت بینی خود هستند، میتوان از یک روش رینوپلاستی غیر جراحی استفاده کرد. به همین صورت، میتوان تورفتگیها و برآمدگیهای ناخوشایند روی بینی را با استفاده از تزریق این ژلها، صاف و هموار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید