جراحی زیبایی بینی – مزایا، عوارض و هزینه رینوپلاستی – کلینیک هلیا

وقتی به هنگام جراحی، پوست بینی بلند می شود به آن عمل باز می گویند اما در عمل بسته، برش در حاشیه داخلی قرار می گیرد و از بیرون برشی داده نمی شود. نمی توان نتیجه عمل دماغ را از قبل مشخص کرد زیرا عوامل تاثیرگذار زیاد می باشد .

این سبب می شود تا بتوانیدچند انتخاب خوب داشته باشید و نتیجه جراحی را در همان لحظه ببینید. به دلیل اینکه در دوران بارداری بالانس هورمونی به هم میریزد و حبس شدن آب و املاح در بدن باعث دخالت در پیوند و ترمیم زخم بینی میشود و تا حدودی باعث غیرقابلپیشبینی شدن نتیجه میشود ولی این موضوع نسبی هست و با رعایت مواردی مثل رژیم غذایی و بارداری کنترلشده میتوان جلوی این مشکل را گرفت.

عمل بینی، روی عضوی انجام میشود که بیشترین تاثیر را در زیبایی چهره ی افراد دارد. اما گاهی اوقات استثنائاتی وجود دارد که در افرادی که حدوداً 16 ساله هستند و با دفورمیتی و انحراف شدید بینی همراه هستند میشود عمل زیبایی بینی و عمل انحراف بینی را با همدیگر انجام داد به شرطی که جراحی زیبایی بینی تغییرات محدودی نیاز داشته باشد و نیاز به دستکاری شدید نباشد. بهعنوانمثال خوردن قند و شکر و غذاهای شیرین تا 4 الی 5 روز پس از عمل جراحی باعث افزایش جوش میشود.

درصورتیکه بیمار پس از جراحی بینی غذاهای گرمی بخورد، نیاز است در کنار آن غذاهای و میوههای خنکتر مثل خیار و عرقیاتی شبیه عرق شاطره، عرق کاسنی و عرق کیالک بهصورت محدود استفاده نماید. بنابر این نیاز است که کمی سطح انتظار خود را پایین آورده و بینی جراحی شده را با بینی قبلی تان مقایسه کنید. ولی در موارد خیلی کم که حدود یک تا دو درصد عملها را تشکیل میدهد، گاهی اوقات در شرایطی که خونریزی زیاد است و دستکاری تیغه بینی بهطور وسیع لازم است، شاید برای یکی دو روز نیاز به گذاشتن تامپون باشد.

دیدگاهتان را بنویسید